Zgrupowanie Kadry ,, Sprawni - Razem” odbyło się w Głogowie. Celem jest MŚ VIRTUS w Belgii 18-24.VII.2021 r.