Opanowanie, równowaga, orientacja w przestrzeni, czucie, kierowanie, obserwacja☝️