Turniej dla zawodników nie posiadających licencji PZT !!!