Zgrupowanie Kadry Tenisa ,,Sprawni -Razem” w Głogowie. Doskonalenie techniki uderzeń, Poprawianie kordynacj pracy nóg. Duży nacisk na poprawienie skuteczności serwisu ( testy,pomiary). Gry deblowe . Turniej singla i debla. Odpoczynek i odnowa na pływalni Chrobry.