Po wczorajszej wycieczce, na porannym rozruchu mieliczni się zjawili. A było ciekawie. !!!!!!!!!!!!!!