Piotr podczas badania uderzenia; szybkość(km/h), sweetspot(pole trafienia na główce rakiety) oraz spin (rotacja uderzenia)