“Wakacji z Tenisem 2017 r” poraz drugi Zapoznanie się uczestnikow, tenis, gry i zabawy ruchowe, piłka nożna, puszczanie latawca, uprzejmy strażak pokazał nam wóz bojowy, zwiedziliśmy szpital polowy pod ziemią ,dokończyliśmy turniej mini- Igor wygrał . Oh się działo w pierwszy dzień .