Pierwszy dzień na nartach II turnusu i dyskoteka zapoznawcza.