Pierwszy dzień na nartach,zakończony udaną dyskoteką zapoznawczą.