Poniedziałek, wtorek.Podchody,tenis końcowa faza rozgrywek,pływalnia,